Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Thị Thế

Nguyên quán Phước Long - Nhơn Trạch - Đồng Nai

Hi sinh 10/1963

Cấp bậc Cán bộ thanh niên

Đơn vị Xã Phước Thọ

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Đường Tôn Đức Thắng, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành
ĐT: 061.3844278

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thị Thế

  Nguyên quán Phước Long - Nhơn Trạch - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Thế, nguyên quán Phước Long - Nhơn Trạch - Đồng Nai hi sinh 10/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thị Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Thế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 10/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - Xã Long Phước - Huyện Long Thành - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ huỳnh thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ huỳnh thế, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ huỳnh thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ huỳnh thế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1965, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...