Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Thị Út

Nguyên quán Bình Trị Đông - Bình Chánh - TP.HCM

Sinh 1926

Hi sinh 26/11/1940

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Hoà - tỉnh Long An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đức Hòa
ĐT825, Hậu Nghĩa, Đức Hòa
ĐT: (072) 3811128
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Nguyễn Trọng Thế, Hậu Nghĩa, Đức Hòa
ĐT: 072 3851 251 - (072) 3813505

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thị út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Duyên Hải - Xã Long Toàn - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thị út Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị út Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại TP Cần Thơ - Cần Thơ
 3. Liệt sĩ Huỳnh thị út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh thị út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang huyện - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Huỳnh Thị út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị út, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 3/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phổ Quang - Xã Phổ Quang - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi
 5. Xem thêm các kết quả khác...