Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Thị Vện

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Lãnh - Xã Bình Lãnh - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam
ĐT: 0905.129.599 (Trưởng phòng) - 0905.310.967 (Phó phòng) - 0905958751 (Phó phòng)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đoàn Vện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Vện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 28/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đức Phú - Xã Đức Phú - Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vện

  Nguyên quán Liên Mạc - Mê Linh - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vện, nguyên quán Liên Mạc - Mê Linh - Vĩnh Phúc, sinh 1955, hi sinh 01/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vện

  Nguyên quán Liên Mạc - Mê Linh - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vện, nguyên quán Liên Mạc - Mê Linh - Vĩnh Phúc, sinh 1955, hi sinh 01/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 1/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Châu Thành - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...