Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Thiện Nghệ

Nguyên quán Mỹ Chánh - TX Long Xuyên - An Giang

Sinh 1915

Hi sinh 22/2/1947

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố
159 Pasteur, Quận 3
ĐT: (08) 3829 1302

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thiện Nghệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thiện Nghệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ TP Thanh hoá - Phường Nam Ngạn - Thành phố Thanh Hóa - Thanh Hóa
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thiện Nghệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thiện Nghệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 22/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Lê Thiện Nghệ

  Nguyên quán An Định - Mõ Cày - Bến Tre

  Liệt sĩ Lê Thiện Nghệ, nguyên quán An Định - Mõ Cày - Bến Tre hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Lê Thiện Nghệ

  Nguyên quán An Định - Mõ Cày - Bến Tre

  Liệt sĩ Lê Thiện Nghệ, nguyên quán An Định - Mõ Cày - Bến Tre hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...