Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Thức

Nguyên quán Cam Hòa - Cam Ranh - Khánh Hòa

Hi sinh 31.01.1985

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Cam Ranh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu Liên cơ HC 1- Cam Phú, Cam Ranh
ĐT: 0583 861263

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thức, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thị xã Cam Ranh - Phường Cam Lộc - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Huỳnh Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thức, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hội An - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Huỳnh Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 12/10/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Bình Dương - Xã Bình Dương - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi
 5. Xem thêm các kết quả khác...