Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Tía

Nguyên quán Sơn Hà - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

Sinh 1935

Hi sinh 07/08/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Tía

  Nguyên quán Sơn Hà - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

  Liệt sĩ Huỳnh Tía, nguyên quán Sơn Hà - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi, sinh 1935, hi sinh 7/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Huỳnh Tía

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tía, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 7/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ NG. TÍA

  Nguyên quán Ninh An - Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ NG. TÍA, nguyên quán Ninh An - Ninh Hòa - Khánh Hòa hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 4. Liệt sĩ Trần Tía

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tía, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 10/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Nhơn Hải - Xã Nhơn Hải - Thành phố Qui Nhơn - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...