Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Tiến Dũng

Sinh 1955

Hi sinh 13/10/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Châu Thành - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh
ĐT: 066.3877.062
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Tiến Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tiến Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Tiến Dũng

  Nguyên quán Bình Chương - Bình Sơn - Nghĩa Bình

  Liệt sĩ Huỳnh Tiến Dũng, nguyên quán Bình Chương - Bình Sơn - Nghĩa Bình, sinh 1955, hi sinh 13/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Huỳnh Tiến Dũng

  Nguyên quán Bình Chương - Bình Sơn

  Liệt sĩ Huỳnh Tiến Dũng, nguyên quán Bình Chương - Bình Sơn, sinh 1955, hi sinh 13/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Huỳnh Tiến Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tiến Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...