Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Tiến Dũng

Hi sinh 13/10/1978

Đơn vị F2

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh
ĐT: 066.3877.062
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Tiến Dũng

  Nguyên quán Bình Chương - Bình Sơn - Nghĩa Bình

  Liệt sĩ Huỳnh Tiến Dũng, nguyên quán Bình Chương - Bình Sơn - Nghĩa Bình, sinh 1955, hi sinh 13/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Tiến Dũng

  Nguyên quán Bình Chương - Bình Sơn

  Liệt sĩ Huỳnh Tiến Dũng, nguyên quán Bình Chương - Bình Sơn, sinh 1955, hi sinh 13/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Huỳnh Tiến Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tiến Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Huỳnh Tiến Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tiến Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 13/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Châu Thành - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...