Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Tín

Nguyên quán Sông Thao - Thống Nhất - Đồng Nai

Hi sinh 24/9/1980

Cấp bậc Chủ tịch xã

Đơn vị Bàu Hàm 1

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban chỉ huy quân sự huyện Thống Nhất
Ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất
ĐT: 3771906-3771908

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Tín

  Nguyên quán Sông Thao - Thống Nhất - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Tín, nguyên quán Sông Thao - Thống Nhất - Đồng Nai hi sinh 24/9/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 24/9/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - Huyện Thống Nhất - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Tín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1/9/1962, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tín, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Tháp Mười - Thị trấn Mỹ An - Huyện Tháp Mười - Đồng Tháp
 5. Xem thêm các kết quả khác...