Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Tình

Nguyên quán Vĩnh Trường - Nha Trang - Khánh Hoà

Hi sinh 1951

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu liên cơ quan - 30 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ
ĐT: (058) 3525 102

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Tình

  Nguyên quán Vĩnh Trường - Nha Trang - Khánh Hòa

  Liệt sĩ Huỳnh Tình, nguyên quán Vĩnh Trường - Nha Trang - Khánh Hòa hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hòn Dung - tỉnh Khánh Hòa
 2. Liệt sĩ Huỳnh Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Hòn Dung - Phường Vĩnh Hải - Thành phố Nha Trang - Khánh Hoà
 3. Liệt sĩ Huỳnh Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1900, hi sinh 10/8/1955, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tam Nghĩa - Huyện Quế Sơn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Huỳnh Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Tiên Hà - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...