Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Tô Sâm

Nguyên quán An Định - Tô An - Phú Khánh

Hi sinh 27/10/1981

Đơn vị D3 - E726

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Sâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/10/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Dương - Xã Thuận Giao - Huyện Thuận An - Bình Dương
 2. Liệt sĩ Huỳnh Sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Sâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1959, hiện đang yên nghỉ tại Đông Tác - Phường Phú Lâm - Thành phố Tuy Hoà - Phú Yên
 3. Liệt sĩ Huỳnh Sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Sâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 16/8/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Tịnh Trà - Xã Tịnh Trà - Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
 4. Liệt sĩ thị sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ thị sâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1954, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...