Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Trọng Thanh (Râng)

Nguyên quán An Điền - Dầu Tiếng

Sinh 1943

Hi sinh 26/08/1968

Đơn vị QĐNDVN

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện Bến Cát
Kp5 Thị trấn Mỹ Phước Huyện Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3566 174
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát
ĐT: 0650.3564322
Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện
Kp2 Thị trấn Mỹ Phước Huyện Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3558 557 - 0650 3564 419

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Trọng Thanh (Râng)

  Nguyên quán An Điền - Dầu Tiếng - Bình Dương

  Liệt sĩ Huỳnh Trọng Thanh (Râng), nguyên quán An Điền - Dầu Tiếng - Bình Dương, sinh 1943, hi sinh 26/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Nguyễn Râng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Râng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Tịnh Long - Xã Tịnh Long - Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
 3. Liệt sĩ Trương Văn Râng

  Nguyên quán Bá Thịnh - Hà Trung - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Trương Văn Râng, nguyên quán Bá Thịnh - Hà Trung - Thanh Hoá, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Văn Râng

  Nguyên quán Bá Thịnh - Hà Trung - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Trương Văn Râng, nguyên quán Bá Thịnh - Hà Trung - Thanh Hóa, sinh 1952, hi sinh 8/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...