Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Trúc

Sinh 1911

Hi sinh 4/5/1948

Hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Khu C, 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
ĐT: 058. 3631045

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ HUỲNH TRÚC

  Nguyên quán Ninh Phú - Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ HUỲNH TRÚC, nguyên quán Ninh Phú - Ninh Hòa - Khánh Hòa, sinh 1911, hi sinh 4/5/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Huỳnh Trúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Trúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 14/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Tịnh Bắc - Xã Tịnh Bắc - Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
 3. Liệt sĩ Huỳnh Trúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Trúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 24/12/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Bình Hòa - Xã Bình Hòa - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi
 4. Liệt sĩ Huỳnh thị Trúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh thị Trúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 25/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Cát Hanh - Xã Cát Hanh - Huyện Phù Cát - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...