Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Trung Thành

Nguyên quán QL1 - Nha Trang - Phú Khánh

Hi sinh 10/4/1979

Cấp bậc B1

Đơn vị D1 - F12

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Thành Trung

  Nguyên quán Phước An - Nhơn Trạch - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Thành Trung, nguyên quán Phước An - Nhơn Trạch - Đồng Nai hi sinh 19/7/1989, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thành Trung

  Nguyên quán Phước An - Nhơn Trạch - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Thành Trung, nguyên quán Phước An - Nhơn Trạch - Đồng Nai hi sinh 19/7/1989, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Huỳnh Thành Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thành Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/6/1976, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Trà Vinh - Trà Vinh - Trà Vinh
 4. Liệt sĩ Huỳnh Trung Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Trung Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Dương - Xã Thuận Giao - Huyện Thuận An - Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...