Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Trung Thu

Nguyên quán TT Cái Bè - Cái Bè - Tiền Giang

Sinh 1955

Hi sinh 15/04/1974

Cấp bậc Huyện ủy viên

Đơn vị Huyện Cái Bè

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Trung Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Trung Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 15/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Trung Thu

  Nguyên quán TT Cái Bè - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Trung Thu, nguyên quán TT Cái Bè - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1955, hi sinh 15/04/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Trung Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Trung Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1963, hi sinh 28/8/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS T.phố Quy Nhơn - Thành phố Qui Nhơn - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...