Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Quang

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Quang

  Nguyên quán Tân Lân - Cần Đước - Long An

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Quang, nguyên quán Tân Lân - Cần Đước - Long An, sinh 1938, hi sinh 15/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mộc Hóa - tỉnh Long An
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Quang

  Nguyên quán Tân Hòa Thành - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Quang, nguyên quán Tân Hòa Thành - Châu Thành - Tiền Giang hi sinh 23/04/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Quang

  Nguyên quán Tân Hiệp - Đồng Phú - Sông Bé

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Quang, nguyên quán Tân Hiệp - Đồng Phú - Sông Bé, sinh 1965, hi sinh 1/8/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Quang

  Nguyên quán Quận 11 - TP. Hồ Chí Minh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Quang, nguyên quán Quận 11 - TP. Hồ Chí Minh hi sinh 17/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...