Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Anh

Hi sinh 1947

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Anh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Huỳnh Hoàng Anh

  Nguyên quán Vĩnh Thành - Bình Đức - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Hoàng Anh, nguyên quán Vĩnh Thành - Bình Đức - An Giang hi sinh 30/08/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Huỳnh Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huỳnh Anh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Huỳnh Hoàng Anh

  Nguyên quán Vĩnh Thành - Bình Đức - An Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Hoàng Anh, nguyên quán Vĩnh Thành - Bình Đức - An Giang hi sinh 30/8/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...