Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Anh

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Anh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Kim Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Kim Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Huỳnh văn Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh văn Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 24/6/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Phước Hưng - Xã Phước Hưng - Huyện Tuy Phước - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...