Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Ba

Sinh 1947

Hi sinh 1963

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện Bến Cát
Kp5 Thị trấn Mỹ Phước Huyện Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3566 174
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát
ĐT: 0650.3564322
Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện
Kp2 Thị trấn Mỹ Phước Huyện Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3558 557 - 0650 3564 419

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Ba

  Nguyên quán Hồng Thái - Bắc Bình - Thuận Hải

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Ba, nguyên quán Hồng Thái - Bắc Bình - Thuận Hải, sinh 1959, hi sinh 19/12/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Huỳnh văn Đực Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh văn Đực Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...