Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Banh

Hiện đang yên nghỉ tại -

Trên đây là tất cả những thông tin chúng tôi tìm được.Rất mong ai có thông tin liên hệ với nghĩa trang, ban chỉ huy quân sự địa phương hoặc các cơ quan chức năng khác có thể giúp gia đình thân nhân vui lòng gửi cho chúng tôi theo địa chỉ email:

Thanh@SEOs.vn
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !


Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Banh

  Nguyên quán Long Khánh - Bến Cầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Banh, nguyên quán Long Khánh - Bến Cầu - Tây Ninh, sinh 1940, hi sinh 6/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Banh

  Nguyên quán Tân Mỹ - Tân Uyên - Bình Dương

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Banh, nguyên quán Tân Mỹ - Tân Uyên - Bình Dương hi sinh 1/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Banh

  Nguyên quán Tân Mỹ - Tân Uyên - Bình Dương

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Banh, nguyên quán Tân Mỹ - Tân Uyên - Bình Dương hi sinh 1/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Banh

  Nguyên quán Long Khánh - Bến Cầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Banh, nguyên quán Long Khánh - Bến Cầu - Tây Ninh, sinh 1940, hi sinh 06/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...