Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Banh

Nguyên quán Tân Mỹ - Tân Uyên - Bình Dương

Hi sinh 1/8/1969

Cấp bậc Hạ sĩ

Đơn vị Huyện đội

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN VĨNH CỬU
kp8-TT Vĩnh An, , Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
ĐT: 3697959- 061.3861130(giám đốc)
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
KP2 - TT Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: 061.3962500

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Banh

  Nguyên quán Long Khánh - Bến Cầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Banh, nguyên quán Long Khánh - Bến Cầu - Tây Ninh, sinh 1940, hi sinh 6/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Banh

  Nguyên quán Tân Mỹ - Tân Uyên - Bình Dương

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Banh, nguyên quán Tân Mỹ - Tân Uyên - Bình Dương hi sinh 1/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Banh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Banh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Banh

  Nguyên quán Long Khánh - Bến Cầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Banh, nguyên quán Long Khánh - Bến Cầu - Tây Ninh, sinh 1940, hi sinh 06/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...