Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Bảy

Nguyên quán Long An - Châu Thành - Tiền Giang

Sinh 1925

Hi sinh 06/03/1972

Cấp bậc Trung úy

Đơn vị Giao bưu QK8

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bảy

  Nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bảy, nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1949, hi sinh 02/07/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bảy

  Nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bảy, nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1943, hi sinh 29/09/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bảy

  Nguyên quán Cai Lậy - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bảy, nguyên quán Cai Lậy - Tiền Giang, sinh 1918, hi sinh 30/11/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bảy

  Nguyên quán Hậu Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bảy, nguyên quán Hậu Giang hi sinh 28/02/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...