Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Bảy

Hi sinh 1972

Hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khóm 3, Thị trấn Châu Thành
ĐT: 075 3860216 - 0986702244

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bảy

  Nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bảy, nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1949, hi sinh 02/07/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bảy

  Nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bảy, nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1943, hi sinh 29/09/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bảy

  Nguyên quán Long An - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bảy, nguyên quán Long An - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1925, hi sinh 06/03/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bảy

  Nguyên quán Cai Lậy - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bảy, nguyên quán Cai Lậy - Tiền Giang, sinh 1918, hi sinh 30/11/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bảy

  Nguyên quán Hậu Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bảy, nguyên quán Hậu Giang hi sinh 28/02/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...