Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Bé Năm

Nguyên quán Hậu Mỹ Trinh - Cái Bè - Tiền Giang

Sinh 1958

Hi sinh 14/05/1984

Cấp bậc Chiến sỉ

Đơn vị F 330

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Năm

  Nguyên quán Hậu Mỹ Trinh - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Năm, nguyên quán Hậu Mỹ Trinh - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1958, hi sinh 14/05/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 14/5/1984, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Thị Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Năm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Phan Văn Năm

  Nguyên quán Tân Thanh - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Phan Văn Năm, nguyên quán Tân Thanh - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1947, hi sinh 30/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...