Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Bê

Hi sinh 1/4/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu Phố 2, Thị Trấn Giồng Trôm, Huyện Giồng Trôm
ĐT: 075.3861030

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn

  Nguyên quán Thái Bình - Châu Thành - Tây Ninh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn , nguyên quán Thái Bình - Châu Thành - Tây Ninh, sinh 1937, hi sinh 30/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn

  Nguyên quán Thái Bình - Châu Thành - Tây Ninh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn , nguyên quán Thái Bình - Châu Thành - Tây Ninh, sinh 1937, hi sinh 30/05/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn , nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 30/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Bến Cầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn , nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 12/1/1963, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn , nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1961, hiện đang yên nghỉ tại -
 6. Xem thêm các kết quả khác...