Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Bi

Hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH
QL60, ẤP 1, X.HỮU ĐỊNH, H.CHÂU THÀNH
ĐT: (075)3813450
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khóm 3, Thị trấn Châu Thành
ĐT: 075 3860216 - 0986702244

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh văn Bi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh văn Bi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1/1963, hiện đang yên nghỉ tại -
 2. Liệt sĩ Huỳnh văn Bi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh văn Bi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 24/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Gò Công Đông - Thị xã Gò Công - Xã Gia Thuận - Huyên Gò Công Đông - Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Tân Uyên - Xã Khánh Bình - Huyện Tân Uyên - Bình Dương
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Huyện Đầm Đơi - Thị trấn Đầm Dơi - Huyện Đầm Dơi - Cà Mau
 6. Xem thêm các kết quả khác...