Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Biên

Sinh 1947

Hi sinh 19/10/1966

Cấp bậc Chiến sỉ

Đơn vị D 261

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Biên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Biên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Biên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Biên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...