Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Bính

Hi sinh 21/12/1963

Hiện đang yên nghỉ tại Thới Thuận - Xã Thới Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Đường 30 tháng 4, Khu phố 2, thị trấn Bình Đại
ĐT: 075.3851974

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại huyện Càng Long - Thị trấn Càng Long - Huyện Càng Long - Trà Vinh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bính, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Mỹ - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Xuân Sơn Bắc - Xã Xuân Sơn Bắc - Huyện Đồng Xuân - Phú Yên
 5. Xem thêm các kết quả khác...