Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Bo

Nguyên quán Hòa Khánh - Cái Bè - Tiền Giang

Sinh 1948

Cấp bậc huyện đội phó

Đơn vị Huyện Cái Bè

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bo

  Nguyên quán Hòa Khánh - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bo, nguyên quán Hòa Khánh - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bo

  Nguyên quán Dương Minh Châu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bo, nguyên quán Dương Minh Châu - Tây Ninh, sinh 1958, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...