Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Bốn

Nguyên quán Phước Thọ - Nhơn Trạch - Đồng Nai

Hi sinh 3/6/1969

Cấp bậc Xã đội trưởng

Đơn vị Xã Phước Thọ

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Đường Tôn Đức Thắng, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành
ĐT: 061.3844278

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bốn

  Nguyên quán Miền Bắc

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bốn, nguyên quán Miền Bắc, sinh 1920, hi sinh 13/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Hoà - tỉnh Long An
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bốn

  Nguyên quán Phước Thọ - Nhơn Trạch - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bốn, nguyên quán Phước Thọ - Nhơn Trạch - Đồng Nai hi sinh 3/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 2/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Huỳnh văn Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh văn Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...