Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Bốn

Nguyên quán Miền Bắc

Sinh 1920

Hi sinh 13/7/1947

Cấp bậc CS

Đơn vị Chi đội 12 - E308

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Hoà - tỉnh Long An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đức Hòa
ĐT825, Hậu Nghĩa, Đức Hòa
ĐT: (072) 3811128
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Nguyễn Trọng Thế, Hậu Nghĩa, Đức Hòa
ĐT: 072 3851 251 - (072) 3813505

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bốn

  Nguyên quán Phước Thọ - Nhơn Trạch - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bốn, nguyên quán Phước Thọ - Nhơn Trạch - Đồng Nai hi sinh 3/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bốn

  Nguyên quán Phước Thọ - Nhơn Trạch - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bốn, nguyên quán Phước Thọ - Nhơn Trạch - Đồng Nai hi sinh 3/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 2/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Huỳnh văn Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh văn Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...