Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Cải

Nguyên quán Lộc An - Long Thành - Đồng Nai

Hi sinh 10/10/1966

Cấp bậc Du kích

Đơn vị Xã Phước Nguyên

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Đường Tôn Đức Thắng, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành
ĐT: 061.3844278

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cải

  Nguyên quán Lộc An - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cải, nguyên quán Lộc An - Long Thành - Đồng Nai hi sinh 8/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cải

  Nguyên quán Lộc An - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cải, nguyên quán Lộc An - Long Thành - Đồng Nai hi sinh 8/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cải

  Nguyên quán Lộc An - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cải, nguyên quán Lộc An - Long Thành - Đồng Nai hi sinh 10/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...