Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Cầm

Hi sinh 14/11/1967

Hiện đang yên nghỉ tại Long Mỹ - Xã Long Mỹ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu Phố 2, Thị Trấn Giồng Trôm, Huyện Giồng Trôm
ĐT: 075.3861030

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cầm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cầm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 31/1/1983, hiện đang yên nghỉ tại Đức Huệ - Thị trấn Đông Thành - Huyện Đức Huệ - Long An
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cầm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại Đông Tác - Phường Phú Lâm - Thành phố Tuy Hoà - Phú Yên
 4. Liệt sĩ huỳnh cầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ huỳnh cầm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...