Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Cân

Nguyên quán Phước Thọ - Long Thành - Đồng Nai

Hi sinh 18/2/1975

Cấp bậc Tiểu đội phó - hạ sĩ

Đơn vị F5

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban chỉ huy quân sự huyện Thống Nhất
Ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất
ĐT: 3771906-3771908

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cân

  Nguyên quán Phước Thọ - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cân, nguyên quán Phước Thọ - Long Thành - Đồng Nai hi sinh 18/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 18/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - Huyện Thống Nhất - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Huỳnh Cân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Cân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 7/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Huỳnh Cân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Cân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...