Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Cầu

Nguyên quán Phước Thạnh - Châu Thành - Tiền Giang

Sinh 1936

Hi sinh 25/02/1969

Cấp bậc Cán bộ Tài chánh

Đơn vị Xã Phước Thạnh

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cầu

  Nguyên quán Hòa Khánh - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cầu, nguyên quán Hòa Khánh - Cái Bè - Tiền Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cầu

  Nguyên quán Phước Thạnh - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cầu, nguyên quán Phước Thạnh - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1936, hi sinh 25/02/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cầu

  Nguyên quán Hòa Khánh - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cầu, nguyên quán Hòa Khánh - Cái Bè - Tiền Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cầu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Huyện Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...