Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn ChÁnh

Nguyên quán Tân Triều - Vĩnh Cửu - Đồng Nai

Hi sinh 27/2/1949

Cấp bậc Tài chánh xã

Đơn vị Xã Tân Triều

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN VĨNH CỬU
kp8-TT Vĩnh An, , Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
ĐT: 3697959- 061.3861130(giám đốc)
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
KP2 - TT Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: 061.3962500

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn ChÁnh

  Nguyên quán Hiệp Phước - Nhơn Trạch - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn ChÁnh, nguyên quán Hiệp Phước - Nhơn Trạch - Đồng Nai hi sinh 7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn ChÁnh

  Nguyên quán Tân Triều - Vĩnh Cửu - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn ChÁnh, nguyên quán Tân Triều - Vĩnh Cửu - Đồng Nai hi sinh 27/2/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chánh

  Nguyên quán Hiệp Phước - Nhơn Trạch - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chánh, nguyên quán Hiệp Phước - Nhơn Trạch - Đồng Nai hi sinh 7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn ChÁnh

  Nguyên quán Yên Thọ - Yên Định - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ChÁnh, nguyên quán Yên Thọ - Yên Định - Thanh Hóa hi sinh 28/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...