Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Chẳn

Nguyên quán An Phước - Long Thành - Đồng Nai

Hi sinh 11/1962

Cấp bậc Du kích

Đơn vị Xã An Lợi

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Đường Tôn Đức Thắng, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành
ĐT: 061.3844278

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chẳn

  Nguyên quán An Phước - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chẳn, nguyên quán An Phước - Long Thành - Đồng Nai hi sinh 11/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chẳn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chẳn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 11/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - Xã Long Phước - Huyện Long Thành - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chẳn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chẳn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Đồng Tháp - Xã Mỹ Trà - Thành phố Cao Lãnh - Đồng Tháp
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chẳn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chẳn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại huyện Chợ Mới - Huyện Chợ Mới - An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...