Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Châu

Nguyên quán Kim Sơn - Châu Thành - Tiền Giang

Hi sinh 30/11/1967

Cấp bậc C.Trị viên tiểu đoàn

Đơn vị D261

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Châu

  Nguyên quán Phước An - Nhơn Trạch - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Châu, nguyên quán Phước An - Nhơn Trạch - Đồng Nai hi sinh 6/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Châu

  Nguyên quán Long Định - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Châu, nguyên quán Long Định - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1922, hi sinh 23/01/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Thạnh - Thạnh Hóa - tỉnh Long An
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Châu

  Nguyên quán Kim Sơn - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Châu, nguyên quán Kim Sơn - Châu Thành - Tiền Giang hi sinh 30/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...