Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Chạy

Nguyên quán Tam An - Long Thành - Đồng Nai

Hi sinh 18/4/1971

Cấp bậc B trưởng

Đơn vị C 1 - Long Thành

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Đường Tôn Đức Thắng, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành
ĐT: 061.3844278

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chạy

  Nguyên quán Tam An - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chạy, nguyên quán Tam An - Long Thành - Đồng Nai hi sinh 18/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chạy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chạy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Cầu Ngang - Huyện Châu Thành - Trà Vinh
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chạy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chạy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 30/10/1963, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chạy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chạy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 18/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - Xã Long Phước - Huyện Long Thành - Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...