Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Chiến

Nguyên quán Kiến Phong - Châu Thành - Kiên Giang

Hi sinh 20/4/1970

Cấp bậc Xã đội phó

Đơn vị Xã Bến Nôm

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
ĐT: 061.3166649-0973646833

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chiến

  Nguyên quán Hòa Lợi - Châu Thành - Bình Dương

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chiến, nguyên quán Hòa Lợi - Châu Thành - Bình Dương hi sinh 19/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chiến

  Nguyên quán Kiến Phong - Châu Thành - Kiên Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chiến, nguyên quán Kiến Phong - Châu Thành - Kiên Giang hi sinh 20/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chiến

  Nguyên quán Hoà Lợi - Châu Thành - Bình Dương

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chiến, nguyên quán Hoà Lợi - Châu Thành - Bình Dương hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Phú - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Huỳnh văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh văn Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 10/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Gò Công Tây - Thị trấn Vĩnh Bình - Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...