Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Chín

Hi sinh 20/10/1975

Hiện đang yên nghỉ tại Phú Đức - Xã Phú Đức - Huyện Châu Thành - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khóm 3, Thị trấn Châu Thành
ĐT: 075 3860216 - 0986702244

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chín

  Nguyên quán Mỹ Cường - Cái Bè - Mỹ Tho

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chín, nguyên quán Mỹ Cường - Cái Bè - Mỹ Tho, sinh 1943, hi sinh 3/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chín, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chín

  Nguyên quán Mv Cường - Cái Bè - Mỹ Tho

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chín, nguyên quán Mv Cường - Cái Bè - Mỹ Tho, sinh 1943, hi sinh 03/07/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Phú - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...