Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Chính

Nguyên quán Hòa Khánh - Cái Bè - Tiền Giang

Sinh 1938

Hi sinh 18/10/1962

Cấp bậc Xã đội phó

Đơn vị Xã Hoà Khánh

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chính

  Nguyên quán Tân Hội Đông - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chính, nguyên quán Tân Hội Đông - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1940, hi sinh 06/04/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chính

  Nguyên quán Tam An - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chính, nguyên quán Tam An - Long Thành - Đồng Nai hi sinh 7/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 06/07/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Thạnh - Thạnh Hóa - tỉnh Long An
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chính, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Thạnh - Thạnh Hóa - tỉnh Long An
 5. Xem thêm các kết quả khác...