Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Chọn

Nguyên quán Bình Chánh - Hồ Chí Minh

Hi sinh 29/2/1974

Cấp bậc Cơ Sở

Đơn vị xã Định Quán

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
ĐT: 061.3166649-0973646833

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chọn

  Nguyên quán Long Chữ - Bến Cầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chọn, nguyên quán Long Chữ - Bến Cầu - Tây Ninh, sinh 1936, hi sinh 13/03/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chọn

  Nguyên quán Bình Chánh - Thành phố Hồ Chí Minh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chọn, nguyên quán Bình Chánh - Thành phố Hồ Chí Minh hi sinh 29/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chọn

  Nguyên quán Long Chữ - Bến Cầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chọn, nguyên quán Long Chữ - Bến Cầu - Tây Ninh, sinh 1936, hi sinh 13/03/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chọn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chọn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 13/3/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...