Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Chọn

Sinh 1936

Hi sinh 13/3/1962

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chọn

  Nguyên quán Long Chữ - Bến Cầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chọn, nguyên quán Long Chữ - Bến Cầu - Tây Ninh, sinh 1936, hi sinh 13/03/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chọn

  Nguyên quán Bình Chánh - Thành phố Hồ Chí Minh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chọn, nguyên quán Bình Chánh - Thành phố Hồ Chí Minh hi sinh 29/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chọn

  Nguyên quán Long Chữ - Bến Cầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chọn, nguyên quán Long Chữ - Bến Cầu - Tây Ninh, sinh 1936, hi sinh 13/03/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chọn

  Nguyên quán Bình Chánh - Hồ Chí Minh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chọn, nguyên quán Bình Chánh - Hồ Chí Minh hi sinh 29/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...