Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Chưởng

Nguyên quán An Thái Đông - Cái Bè - Tiền Giang

Sinh 1949

Hi sinh 16/09/1964

Cấp bậc Du kích

Đơn vị xã An THái Đông

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Duyên Hải - Xã Long Toàn - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 16/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Cần Đước - Xã Tân Lân - Huyện Cần Đước - Long An
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chưởng

  Nguyên quán An Thái Đông - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chưởng, nguyên quán An Thái Đông - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1949, hi sinh 16/09/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 16/9/1964, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...