Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Công

Nguyên quán Hội Cư - Cái Bè - Tiền Giang

Sinh 1935

Hi sinh 24/01/1970

Cấp bậc A trưởng du kích

Đơn vị Xã Hội Cư

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Công

  Nguyên quán Tân Phú - Đức Hòa - Long An

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Công, nguyên quán Tân Phú - Đức Hòa - Long An hi sinh 1/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Công

  Nguyên quán Hội Cư - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Công, nguyên quán Hội Cư - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1935, hi sinh 24/01/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Công

  Nguyên quán Tân Phú - Đức Hòa - Long An

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Công, nguyên quán Tân Phú - Đức Hòa - Long An hi sinh 01/01/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Bến Cầu - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...