Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Công

Hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH
QL60, ẤP 1, X.HỮU ĐỊNH, H.CHÂU THÀNH
ĐT: (075)3813450
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khóm 3, Thị trấn Châu Thành
ĐT: 075 3860216 - 0986702244

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Công

  Nguyên quán Tân Phú - Đức Hòa - Long An

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Công, nguyên quán Tân Phú - Đức Hòa - Long An hi sinh 1/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Công

  Nguyên quán Hội Cư - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Công, nguyên quán Hội Cư - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1935, hi sinh 24/01/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Công

  Nguyên quán Hội Cư - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Công, nguyên quán Hội Cư - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1935, hi sinh 24/01/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Công

  Nguyên quán Tân Phú - Đức Hòa - Long An

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Công, nguyên quán Tân Phú - Đức Hòa - Long An hi sinh 01/01/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Bến Cầu - Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...