Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Cọp

Hi sinh 21/8/1984

Hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu phố 1, Công lý, Thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam
ĐT: 075​3.842.766
Ban Chỉ huy Quân sự
Thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam
ĐT: 0753.706.401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cọp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cọp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Tiểu Cần - Thị trấn Châu Thành - Huyện Châu Thành - Trà Vinh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cọp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cọp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Tiểu Cần - Thị trấn Châu Thành - Huyện Châu Thành - Trà Vinh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cọp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cọp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Long Mỹ - Xã Long Mỹ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cọp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cọp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại An Thới - Xã An Thới - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Xem thêm các kết quả khác...