Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Cọt

Hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Khu phố 2 - Thị trấn - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
ĐT: 075.3871.219

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Lê Văn Cọt

  Nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Lê Văn Cọt, nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1944, hi sinh 31 - 08 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Giang - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cọt

  Nguyên quán Nghĩa Khánh - Nghĩa Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cọt, nguyên quán Nghĩa Khánh - Nghĩa Đàn - Nghệ An, sinh 1949, hi sinh 06/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Cọt

  Nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Lê Văn Cọt, nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1944, hi sinh 31/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Giang - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Văn Cọt

  Nguyên quán Chi Lăng Bắc - Thanh Miện - Hải Hưng

  Liệt sĩ Vũ Văn Cọt, nguyên quán Chi Lăng Bắc - Thanh Miện - Hải Hưng, sinh 1945, hi sinh 16/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...