Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Văn Cư

Sinh 1961

Hi sinh 5/1985

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Phước Hoà - Xã Phước Hòa - Huyện Tuy Phước - Bình Định

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
TT Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định
ĐT: 056.3633.370 - 056.3633051 (Trưởng phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn

  Nguyên quán Chà Là - Dương Minh Châu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn , nguyên quán Chà Là - Dương Minh Châu - Tây Ninh hi sinh 02/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hoà Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn

  Nguyên quán Chà Là - Dương Minh ChâuTây Ninh

  Liệt sĩ Huỳnh Văn , nguyên quán Chà Là - Dương Minh ChâuTây Ninh hi sinh 02/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hòa Thành - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn , nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Hoà Thành - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn , nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 2/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Ân Tín - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...